Ատեստատ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՒՄ

ROHS-EU ROHS տաս սկանավորում + քիմիական չափում

Zhongguancun բարձր տեխնոլոգիաների կրիչ

Բարձր տեխնոլոգիաների վկայագիր

ԵԽ վկայական