AC-DC Power Module

Հզորություն (Վտ) Մուտքային լարման միջակայք (V) Ելքային լարում (V)/Հոսանք (mA) Փաթեթավորում Չափը (մմ) Հավաստագրում
12 Վտ AC85-265V DC12V/1000mA Խեժի լցոնում 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1/CLASSII/CE
24 Վտ AC85-265V DC12V/2000mA Խեժի լցոնում 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1/CLASSII/CE
24 Վտ AC85-265V DC24V/1000mA Խեժի լցոնում 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1/CLASSII/CE
36 Վտ AC85-265V DC9V/4000mA Խեժի լցոնում 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1/CLASSII/CE
36 Վտ AC85-265V DC12V/3000mA Խեժի լցոնում 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1/CLASSII/CE
36 Վտ AC85-265V DC24V1500mA Խեժի լցոնում 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1/CLASSII/CE
72 Վտ AC80-264V DC48V1500mA Խեժի լցոնում 105,4 * 49,8 * 41,5 EN60601-1/CLASSII/CE